Kirazlı Madeni Altın Projesi ve Atikhisar Barajı

Kirazlı Madeni Altın Projesi ve Atikhisar Barajı

 İddia: Liç havuzları, Atikhisar Barajı'nı olumsuz yönde etkileyecek.

 Gerçek: Liç havuzları ve Atikhisar Barajı, aynı su havzası içinde bulunmamaktadır.

Kirazlı Projesi, Atikhisar barajına 14 km uzaklıktadır ve proje için işleme tesisleri Atikhisar baraj havzasının dışında yer almaktadır.

Şirket, bölgede toplantılar ve toplum eğitimi kampanyaları aracılığıyla doğru bilgileri sağlamakta ve dile getirilen endişeleri gidermeye devam etmektedir. Şirket, yanlış bilgileri azaltmak için dikkatleri hakikatlere çekmeye çalışmaktadır.

Projenin Atikhisar barajından su kullanmayacağının altını çizmek isteriz. Nitekim Şirket, 12,5 milyon ABD doları tutarında bir yatırım ile bölge için bir içme suyu kaynağı olacak bağımsız bir baraj inşa etmek için DSİ ile bir kamu-özel anlaşması imzalamıştır. Barajın kapasitesinin %90’ından fazlası yöre halkına tatlı içme suyu sağlayacak ve %8’i ise işletme ve tatlı içme suyu olarak kullanılacak.