İstihdam Yaratma ve Türkiye Ekonomisine Katkı

İstihdam Yaratma ve Türkiye Ekonomisine Katkı

Bu projelerin, devlet hakkı, orman bedelleri, sosyal güvenlik ve gelir vergilerini hesaba katarak Türkiye Cumhuriyeti’ne 551 milyon ABD Doları fayda sağlaması beklenmektedir.

Projelere yönelik operasyonel ve sermaye harcamalarının toplam ekonomik katkısının, GSYİH’de 824,6 milyon ABD Doları’na tekabül edeceği ve on üç yıllık dönemde 3,225 tam zamanlı iş yaratacağı tahmin edilmektedir.

Doğu Biga, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesine bugüne kadar 250 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapmış ve 2010 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’ne 20 milyon ABD Doları’nın üzerinde vergi ve harç ödemesi yapmıştır.

Şirket bünyesindeki işletmelerde yüzde 80'i yörede yaşayan iş gücünden olmak üzere 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Hizmet alımlarıyla birlikte bu rakamın 2000 kişiyi aşması bekleniyor. Bölge ekonomisine sağlayacağı reel toplam katkının ise gelişecek yan sanayilerle birlikte çok daha fazla olması beklenir.