Sürdürülebilir Madenciliğe Bağlılık

Doğu Biga, faaliyetlerini en üst düzey kurumsal sosyal sorumluluk ve şeffaflık standartları ile sürdürmeye kararlıdır. Şirket, sağlık, güvenlik ve çevreye güçlü bir bağlılıkla her proje ve çalışmasını yöre halkı için güvenli olacak şekilde tasarlar.

ÇED ve ÇSED Değerlendirmeleri

2013 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İzin sürecinin bir parçası olarak Kirazlı Altın Madeni Projesi için ulusal bir çevresel etki değerlendirmesi (“Türkiye ÇED”) çalışması üstlenilmiş ve bu değerlendirme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Yetkili Türk makamları, çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını insan sağlığı, çevre kirliliği, tarım arazileri, hayvancılık, bitki örtüsü, sosyal yaşam, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, yerleşim alanlarına uzaklığı ve doğanın korunmasına etkileri gibi faktörlere dayanan kapsamlı bir inceleme sürecinin ardından onaylamıştır.

Şirket ayrıca, Projenin paydaş katılımına ilişkin Ekvator Prensiplerinin Özel Hedefleri gibi uluslararası performans gerekliliklerine göre yürütülmesini sağlamak için üçüncü bir tarafla anlaşarak bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesini (ÇSED) yaptırmıştır.

Paydaş Katılımı

2010 yılından bu yana, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen köyler, devlet kurumlarının merkez ve taşra yapılanmaları, STK’lar, akademi, iş dünyası ve bilimsel paydaşlar ile birlikte kapsamlı bir paydaş katılım süreci uygulanmaktadır. 

Doğu Biga’nın Paydaş Danışma Komitesi (SAC) yapılanması altında yürütülen, bölgede eşsiz bir girişim olan bir danışma stratejisi vardır.  Bu Komite, Doğu Biga’nın temsilcileri ve sekiz köyün önde gelenlerinden oluşmaktadır. Komite, 2015’ten 2021’e kadar düzenli olarak toplanmıştır.  Paydaş Danışma Komitesi’nin temel amacı, “Paydaş farkındalığını artırmak ve kamuoyunun projeye ilişkin anlayışını artırmak ve yöre halkı ile güvenilir bir ilişki kurmak için onları karar alma sürecine aktif olarak dahil etmek” olarak tanımlanabilir.

Daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz: https://www.internethaber.com/canakkalede-8-muhtardan-madene-destek-aciklamasi-2170048h.htm

Biyoçeşitlilik

Orman Genel Müdürlüğü 2017 yılında Şirkete Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin geliştirilmesi için Orman İzni’ni vermiştir. Bu izni alabilmek için Şirket, Biyoçeşitlilik Yönetim Planını OGM’ye sunmuş ve tüm gereksinimleri başarıyla karşılamıştır.

Biyoçeşitlilik yönetim planımız doğrultusunda endemik bitki türlerimizi alternatif bir alanda yetiştiriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin maden rehabilitasyon çalışmaları için yasa ve yönetmelikleri oldukça kapsamlıdır. Şirket, Kirazlı altın projesinin geliştirilmesi için 5 Ocak 2017 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nden Orman İzni almış ve bu izni almak için uygunluk gereği Biyoçeşitlilik Yönetim Planını sunmuş ve tüm gereklilikleri başarıyla yerine getirmiştir. Madencilik ruhsatı yenilenme süreci beklemededir ve izin halihazırda rutin bir başvurunun ardından yeniden tesis edilebilir durumdadır.

Doğu Biga, yaklaşık on yıldır biyoçeşitlilik yönetimi planlaması yapmaktadır. Şirket, planının ilk dört yıllık döneminde bölgedeki doğal flora ve fauna türlerine ilişkin temel veri toplamıştır. Çalışanlar bu verilere dayanarak, Ankara’da bir koruma gen bankasında doğal flora türlerinden endemik bitki tohumlarını toplayıp depolamış ve soğanlı endemik bitkileri alternatif habitatlarda koruma altında tutmuştur.

Biyoçeşitlilik yönetim planımız doğrultusunda nebati toprağımızı koruyoruz.

Operasyonel Taahhüt

Doğu Biga, faaliyetlerini yürüttüğü doğal ortama en üst düzeyde saygı gösterir ve yöre halkının olası soruları ve endişelerine şeffaflık ile yaklaşarak bu konularda eğitim sağlamayı taahhüt eder. Şirket, bölgede toplantılar ve toplum eğitimi kampanyaları düzenleyerek, doğru bilgi sağlamak ve ortaya çıkan endişeleri gidermek için sürekli olarak çalışmaktadır.

Doğu Biga, projenin işleme aşamasında ana reaktif olarak siyanürün kullanımına ilişkin maden ve işletme planları için uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygun bir tasarım çerçevesi geliştirmiş ve onaylamıştır. Siyanür ile ilgili ayrıntılı inceleme çalışmaları ve siyanürün sorumlu yönetimi, işleme aşamasında mevcut en yüksek güvenlik standartları uygulanarak tasarıma dahil edilmiştir. İşleme sırasında siyanürün yönetimi, sıfır tahliye ilkesine uygun olarak yapılacak ve yetkili makam tarafından denetlenecektir.

Ayrıca Doğu Biga, bir Çevre İzleme Komitesi kurmak için yöre halkı ile çalışmalar başlatmıştır. Bu, topluluk katılımı ayrıca proje ve madenin kapatma planları hakkındaki bilgi ve anlayışın güçlendirilmesi için önemli bir bileşendir.