Rehabilitasyon

Doğu Biga, operasyonlarımızı ve projelerimizi çevreleyen doğal ortamların uzun vadeli sağlığını ve yaşayabilirliğini korumaya kararlıdır.  Şirket, ıslah ve rehabilitasyon, sera gazları ve hava emisyonları, su, atık ve atık yönetimi alanlarında çevresel performansımızı iyileştirmek için kapsamlı yönetim programlarına sahiptir.

 Doğu Biga’nın faaliyetleri ayrıca, nesli tükenmekte olan ve korunan türlerin korunması, atık bertarafı, tarihi ve arkeolojik alanların korunması, işçi sağlığı ve güvenliği, istihdam standartları, maden geliştirme ve diğer konuları düzenleyen kapsamlı Türk yasa ve yönetmeliklerine tabidir.