Videolar
23 Nisan
“Önce İnsan, Önce Çevre, Önce İş Güvenliği”
Tarihçemiz
Her zaman sürdürülebilir bir çevre politikası ile hareket eden Doğu Biga Madencilik Zaman Çizelgesi için tıklayın.
Değerlerimiz
Doğu Biga Madencilik’in öncelikli hedefi sahip olduğu uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşımak ve Çanakkale’deki projelerini dünyada örnek gösterilebilecek hassasiyetle yönetmektir. Madencilik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan şirketimiz, yüksek verimini çalışanlarının gücünden alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Projeler
Kirazlı Projesi Ağı Dağı Projesi Çamyurt Projesi
Sıkça Sorulan Sorular
Projenin Atikhisar Barajı’na olumsuz etkisi olacak mı?
Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30 kilometre, Atikhisar Barajı’na yaklaşık 14 kilometre, Kaz Dağları Milli Parkı’na ise 40 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca, Atikhisar Barajı’nın her içme suyu sağlayan su barajı gibi kendine ait bir yağış havzası vardır. Buraya düşen yağmur taneleri bu su yapısı içerisinde toplanır. Proje kapsamında siyanürün kullanılacağı hiçbir alan söz konusu su havzası içinde değildir. Sızdırmazlığı sağlanmış ve dünya standartlarında önlemlerin alınmış olduğu bu alan Atikhisar Baraj havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır. Dolayısıyla projenin Atikhisar Barajı’na olumsuz bir etkisi söz konusu değildir.
İzin verilenden daha çok mu ağaç kesildi?
İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Bölgenin toprak ve suyu siyanürden zarar görecek mi?
Proje kapsamında suyun/toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin önyargılar ile ortaya atılmıştır. Siyanür güvenli bir şekilde bütün altın madenciliği uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır. Öncelikle altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre, katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı, sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde, ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. Proje tesisinde de siyanür, dünya standartlarında, en yüksek standartlarda bütün güvenlik önlemleri alınmış şekilde, sızdırmazlığı sağlanmış ve özel alanlarda kullanılacaktır. Sızıntıyla ilgili yeraltı sularına etkilerle ilgili bu süreçlerin tamamı, Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde konunun uzmanları tarafından derinlemesine tartışılmıştır. Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirmesi bütün maden projelerinin olmazsa olmazı, bir faaliyetin de sürdürülebilir olarak yapılabileceğinin teminatıdır. Eğer herhangi bir faaliyet Çevresel Etki Değerlendirme süreci içerisinde başka bir faaliyeti sürdürülemez hale getirdiğine kanaat getirilirse ya da projenin etkilerinin tahammül edilemez, geri dönülemez boyutlarda olduğu değerlendirilirse süreç olumsuz sonuçlanır.
Maden kapandığında siyanürü nasıl bertaraf edeceksiniz?
Yığın liçi işlemi ile cevher üzerine seyreltik siyanür çözeltisi uygulaması son bulduktan sonra da, yaklaşık 1 yıllık bir süre boyunca cevher yığını içerisinde kalan çözelti nedeni ile yığın liçi alanında drenaj oluşmaya devam edecektir. Liç işlemi sonunda cevher içerisinde arta kalan son altın ve gümüş metalleri de, oluşacak bu drenaj ile kazanılarak, zenginleştirilmek üzerine ADR Tesisi’ne yönlendirilecektir. Söz konusu 1 yıllık süreçte, siyanür eklemesi kesilerek, çözelti içerisinde kalan siyanürün doğal bozunmaya uğramasına izin verilecektir. Liç işleminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 yıl içerisinde, cevher yığınının yıkanması süreci başlayacaktır. İşletme süresince yüklü çözelti havuzu olarak hizmet veren proje ünitesi, kapanış aşamasında yıkama çözeltisi havuzu olarak görev yapacaktır. Yıkama çözeltisi, ya da başka bir deyişle siyanür bozundurma çözeltisi olarak kullanılmak için uygun hale getirilen drenaj, liç alanı içerisindeki cevher yığının üzerine basılarak yıkama işlemi başlatılacaktır. Yıkama işleminin tamamlanmasını takiben, yığın liçi alanında rehabilitasyon çalışmaları başlatılacak ve alan üst örtü sistemi ile kapatılacaktır. Bu örtü, yığın liç alanının tamamını, şevleri, basamakları ve yığının tamamını kaplayarak yağmur sularının alan içine infiltrasyonunu en aza indirecektir. Böylelikle, uzun vadede, işletme sonrası aşamada, yığın liçi alanından bir drenaj oluşumu beklenmemektedir.

Doğal yaşam alanlarının korunması madencilikten daha değerli değil midir?
Doğal yaşam alanlarının korunması tabii ki değerlidir ancak yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesi, ülke ekonomisinin gelişmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için çok gereklidir. Madencilik faaliyetleri doğal zenginliklerimiz için tehdit değildir. Bütün çabamız, madencilik faaliyetlerinden sonra doğal yaşam alanlarını yeniden oluşturmak için gerekli koşulları sağlamak üzerine olacaktır.
Maden kapandıktan sonra alan olduğu gibi mi bırakılacak yoksa doğaya yeniden kazandırılacak mı?
Projenin tamamlanmasını takiben, proje nedeni ile bozunmaya uğramış alanların tamamı, fiziksel ve kimyasal açıdan duraylı (stabil) koşullarda ve uygun bir eğimde bırakılacaktır. Ocak çukurları, uygun nitelikte ekonomik olmayan kayaç (EOK) ile 600 metre kotuna kadar doldurulacaktır. Saha, işletme sonrasında da öngörülen sismik hareketlere karşı duraylı bir yapıda olacaktır. Açık ocak sahası ve EOK depolama sahası, işletme sonrasında da duraylılığını koruyacak eğimde tasarlanacaktır. Yığın liçi ve EOK depolama alanlarının yan eğimleri, rehabilitasyon faaliyetleri sırasında sağlamlaştırılacaktır.

Yapılacaklar:
 • Geri dolgu yapılması
 • Liç alanının kapatılması
 • Erozyonun önlenmesi amacıyla eğim ve stabilitenin sağlanması
 • Ön bitkilendirme çalışmaları için ticari tohumların toplanması
 • Bitkisel toprağın serilmesi
 • Nihai türlere ait tohumların toplanması
 • Alan için uygun bitki türlerinin nihai tür olarak dikilmesi
 • Çıkarılacak madenin devletimize nasıl bir katkısı olacak?
  Proje ile 495 bin ons altın ve 3 milyon ons gümüş üretimi yapılacaktır. Ekonomik faydalar raporunu görüntülemek için tıklayınız.
  Haberler