Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, ev sahibi topluluklarımızın saygı duyulan ve memnuniyetle karşılanan bir üyesi olmaya çalışmaktadır.  İhtiyacın en büyük olduğu alanlara yatırım yaptığımızdan emin olmak için yerel liderlere danışıyoruz.  Eğitim, eğlence, sağlık merkezleri, halk festivalleri ve diğer kültürel faaliyetlere önemli ve sürekli katkılarda bulunuyoruz.  Bazı topluluklarda altyapı inşa ediyor, ekipman ve malzeme sağlıyoruz.  Eğitim bursları sağlamanın yanı sıra, üniforma ve okul malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara da katkıda bulunuyoruz.  Yerel ekonomileri desteklemek ve topluluk üyelerinin madencilik endüstrisinde uzun vadeli istihdam için nitelikler kazanmasına yardımcı olmak için dil, okuryazarlık ve yaşam becerileri programları ve teknik eğitim dahil olmak üzere eğitim ve öğretim sunuyoruz.

Sürdürülebilirlikte mükemmelliğin, yerel sakinlere ve ev sahibi hükümetlere varlığımızın ötesinde daha parlak geleceklere sahip olacak topluluklar inşa etmelerine yardımcı olmak dahil, tüm Alamos paydaşlarına net bir fayda sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyoruz.  Önceliklerini ve beklentilerini daha iyi anlamak ve uzun vadeli ortaklıklar kurmak için ev sahibi topluluklarımızın her biriyle sürekli diyalog kurarız.  Her zaman yerel geleneklere, inançlara, kültüre, dile ve Yerli topluluklar da dahil olmak üzere bir topluluğun tüm tanımlayıcı özelliklerine saygı duyarız.

Doğu Biga, 2012 yılından bu yana yüzlerce öğrenciye fayda sağlayan 600'ün üzerinde eğitim bursu sağladık. 

 Ayrıca çevre köylerimizdeki okulların ve eğitim tesislerinin altyapısına da katkı sağladık.

Doğu Biga, 2012 yılından bu yana çevre köylerde yaşayan paydaşlarımız ile Gelibolu Yarımadası'na, Çanakkale'nin tarihi ve turistik bölgelerine bilgilendirici kültürel geziler ve çevre illerde bilgilendirici madencilik projeleri düzenlemektedir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çokça ziyaret ettiği Kirazlı Köyü'nün meşhur Balaban tepesinde, tarihi ziyaretini anmak için bilgilendirici panolar astık.

Doğu Biga, Altınzeybek 2 rezervuarını inşa ederek yerel köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını ve Kumarlar havzasındaki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Ayrıca çevre köylerimizdeki otoyol inşaatı, enerji nakil hattı iyileştirme camileri, okullar, sosyal tesisler gibi çevre toplulukların günlük yaşam ihtiyaçlarına katkıda bulunuyoruz.

Doğu Biga, 2012 yılında çevre köylerimizde yaşayan çalışanlarımız ve paydaşlarımızla iki farklı alanda toprakla birlikte 14 bin fidanı bir araya getirerek bir hatıra ormanı oluşturdu.  Bölgesel arıcılığı desteklemek için arı dikimi gerçekleştirdik.  Çanakkale ilinde ağaç dikim çalışmalarına katılan çalışanlarımızla 2019 yılında ülke çapında 'Geleceğe Nefes' kampanyasına destek verdik.