Çamyurt Projesi

Çamyurt proje yatırım ve işletme dönemi fizibilite çalışmaları devam etmektedir.