Duyurular

Kirazlı Projesi GSM iznini aldı

Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik Kirazlı projesi için Çanakkale Valiliği tarafından verilen GSM iznine ilişkin olarak Şirket Başkanı John A. McCluskey, “Bu önemli kilometre taşına ulaştığımız için çok memnunuz. Şirketimiz, önümüzdeki iki ay boyunca tam ölçekli inşaat faaliyetleri için seferber olacak. Kirazlı'nın başlangıçtaki sermaye tahmini 152 milyon dolar. 2018'in ilk yarısından itibaren harcanan 10 milyon dolar dahil olmak üzere, 50 ila 60 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Geriye kalan ilk sermayenin büyük bölümünün 2019'da ve 2020 yılının ilk yarısında devreye gireceğini belirten McCluskey, ‘mevcut zaman çizelgesine göre 2020 yılının ikinci yarısında Kirazlı'dan ilk üretimin yapılmasını hedefliyoruz’ şeklinde konuştu.

05-07-2020

KAMUOYUNA DUYURULUR

Bazı basın yayın organlarında kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek haber ve yorumlarla ilgili aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:

Şirketimiz, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ni gerçekleştirmek için çalışmalarını uzun zamandır sürdürmektedir.

Bu kapsamda Projemiz ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme olumlu kararı devam etmektedir. Konuyla ilgili çıkan haberler asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, hukuka saygılı olduğumuzu ve aykırı hiçbir işlem yapmayacağımızı değerli Çanakkale halkına saygıyla duyururuz.

Doğu Biga Madencilik

08-07-2020

Kamuoyuna duyurulur

Şirketimiz ile ilgili dünden bu yana medyaya yansıyan bazı haber manşetleri, haber içeriği ile uyuşmayan başlıklarla yansıtılmaktadır. Genel Müdürümüze yöneltilen bir soruya karşı verdiği yanıtta yükümlülüklerimizi kastederek “taahhütlerimizin arkasındayız” anlamında verdiği karşılığın yanlış bir algıya sebep olacak şekilde yansıtılması üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, Doğu Biga Madencilik, kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında tamamen Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarına ve mer’i mevzuata tam bir uyumla faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirketimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğüne, yasa ve yönetmeliklere bağlılıkla çalışmaya devam edecektir.
Şirketimizin Kirazlı Altın ve Gümüş madeni ruhsatıyla ilgili bütün hakları devam etmektedir ve ruhsat hukukundan kaynaklı tüm hakları anayasal güvence altındadır. Diğer taraftan, haklarımızın yanı sıra kanun ve yönetmeliklerle belirlenen yükümlülüklerimizin de bilincindeyiz ve bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu yükümlülüklerimizi tam anlamıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Genel Müdürümüzün altını çizdiği konu bundan ibarettir.
Temdit sürecimiz değerlendirme aşamasındadır.
Temdit sürecine girdiğimiz andan bugüne kadar hukuki konumumuzda herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır. Geçen yıldan bu yana dile getirilen çeşitli iddialara karşı Şirketimiz kamuoyuna daha önce de açıklamada bulunmuş ve hedeflerinde bir değişiklik olmadığını belirtmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Doğu Biga Madencilik AŞ

19-03-2021