KURUMSAL

İnsan odaklı, iş güvenliğini önemseyen, nitelikli işletme anlayışla kaliteye önem veren, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal ortaklıklar kuran, doğal kaynakları verimli kullanan, şeffaf yönetim ve etkin denetim ilkesiyle hareket eden, en gelişmiş teknolojik imkânlardan yararlanan ve bölgenin doğal zenginliklerinin farkındalığıyla hareket eden bir yapıdayız.

Güçlü alt yapımızla işletme performansımızı katlayarak, Türkiye’nin önder maden şirketi olmayı hedefliyoruz. İş güvenliği standartlarında, çevre ve hukuka uygun işletme faaliyetlerini sürdürmede sürekli gelişerek örnek olmak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir çevre politikası ve korumacı bir tutumla hareket ediyoruz. En yüksek çevresel performansı sağlamak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine büyük önem vermek, hukuka saygılı davranmak önceliklerimizdir.

Şirket kaynaklarını büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmayı, altın arama ve üretme faaliyetlerinde bulunarak ekonomik değer katmayı hedefleyen bir şirketiz. En iyi sonuçlara ulaşmak için uyumlu bir çalışma ortamında kişisel ve profesyonel gelişimi destekliyor; takım çalışmasını teşvik ederek, daima yenilikçi olmaya özen gösteriyoruz.

Güvenlik: Önceliğimiz güvenli bir iş ortamı yaratmak ve birlikte çalıştığımız herkesin güvenle evlerine dönmelerini sağlamaktır.

Takım Çalışması: Ekip çalışması ile çalışanlarımız arasındaki eşitliğin devamlılığını sağlıyoruz. Şirketimiz ve çalışanlarımız bu şekilde gelişiyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Operasyonlarımızı ve Projelerimizi yürüttüğümüz bölgelerde doğal çevrenin sağlığını ve yaşanabilirliğini önemle dikkate alıyoruz.

Dürüstlük: Çalışmalarımızla dokunduğumuz kişilere ve yerlere değer katmanın yanında işimizi en doğru şekilde yaptığımızı göstermek için buradayız.

Taahhüt: Şirketimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yanı sıra operasyonlarımızı ve projelerimizi yürüttüğümüz bölgelerdeki vatandaşların ve yönetimlerin de bizimle birlikte refaha ulaşacağını taahhüt ediyoruz.